Absolvujte terapiu na diaľku, ktorá Vás zbaví všetkých zdravotných problémov

©Bioliečba.eu, 2018 - až po současnost

Komplexná terapia Vás môže zbaviť všetkých zdravotných problémov. V skutočnosti sú totiž všetky zdravotné problémy psychosomatické, pretože sa odohrávajú v našej mysli. Cieľom komplexnej terapie je odhaliť príčiny Vašich zdravotných problémov. Vaše telo sa následne začne samo uzdravovať.

Ľudské telo v podstate funguje ako dokonalý počítač a ukladá si všetky informácie. Dokonca aj tie, ktoré sa týkajú Vašich opakujúcich sa zdravotných problémov. Riešite časté bolesti hlavy, nespavosť, alergiu atď. pomocou tabletiek? Ak sa týchto a ďalších zdravotných ťažkostí chcete zbaviť raz a navždy, odporúčame hľadať ich príčinu. Práve pomocou terapie je možné ju odhaliť a dať tak telu šancu, aby sa samo uzdravilo.

Terapia na diaľku

Problém vzdialenosti je už v dnešnej dobe našťastie prekonaný. Dokonca aj komplexnú terapiu je dnes možné absolvovať na diaľku, a to prostredníctvom telefonických rozhovorov. Už nie je nutné vážiť dlhú cestu k terapeutovi, ktorú si mnoho z nás z časových dôvodov nemôže dovoliť. Terapia skrátka môže prebiehať aj z pohodlia nášho domova.

Terapii na diaľku sa už niekoľko rokov venuje napríklad odborný poradca a terapeut pán Radovan Babic. Pán Radovan už pomocou terapie na diaľku pomohol mnohým klientom zbaviť sa raz a navždy svojich zdravotných problémov.

Pre Vás, Vaše deti i domácich miláčikov

Po odhalení príčiny problémov pomocou komplexnej terapie nastane vo Vašom tele prirodzená liečba, ktorá Vás zbaví všetkých Vašich problémov raz a navždy. Komplexná terapia je vhodná pre Vás ako jednotlivca, ale pomôcť môžete tiež Vašim deťom alebo domácim miláčikom. V týchto prípadoch budete Vy slúžiť ako médium a problémy Vašich blízkych budú odstránené cez Vás.

Upozorňujeme však na to, že terapia v žiadnom prípade nenahrádza zdravotnú starostlivosť lekárov, ktorá je v nebezpečných zdravotných situáciách nutnosťou. Tento spôsob liečby tiež nie je vhodný pre osoby pod priamym vplyvom drog a alkoholu.

Ultimátna a experimentálna terapia

Pán Radovan sa venuje tiež ultimátnej a experimentálnej terapii. Jej cieľom je zbaviť Vás všetkých Vašich problémov. Ak očakávate od terapie viac, absolvujte u pána Radovana experimentálnu terapiu, ktorá slúži na odhalenie Vašich vyšších schopností. Tými ľudstvo predtým bežne disponovalo (napríklad v dobách Atlantídy).

Viac informácií o možnostiach terapie nájdete na webových stránkach www.bioliecba.eu.