Aké sú najväčšie výhody protónovej liečby?

Protónové centrum

Protónová terapia je jedným z najnovších lekárskych oborov, ktorý však zaznamenáva skvelé výsledky v rámci liečby onkologických ochorení. Jedná sa o druh rádioterapie čiže ožarovanie, v tomto prípade ožarovanie protónovým zväzkom. Hlavnou výhodou protónovej terapie je oproti konvenčnej fotónovej rádioterapii predovšetkým presnosť zacielenia, čo minimalizuje riziko vzniku nežiaducich účinkov po ožiarení zdravého tkaniva. Protónový zväzok, ktorý sa pri protónovej terapii používa, nemá takmer žiadny bočný rozptyl, a možno ho teda veľmi presne prispôsobiť tvaru nádoru. Protónový zväzok tiež nestráca toľko zo svojej energie pri prechode tkanivami pred nádorom – na rozdiel od konvenčnej fotónovej rádioterapie, kde je táto strata približne 70%. U protónového zväzku nie sú tieto straty ani polovičné: veľká väčšina energie lúča, tak dorazí na miesto určenia, kde sa následne častice zastavia.

Menšie riziko pre zdravé tkanivá

Práve vďaka vyššie zmienenej celkovej presnosti zacielenia účinkov žiarenia priamo do vybraného miesta sa protónová terapia s úspechom využíva aj v prípade nádorov, umiestnených v blízkosti dôležitých orgánov a iných citlivých štruktúr. Konkrétne sú to nádory prostaty, orgánov v dutine brušnej (pankreas či pečeň), pŕs, ale dokonca aj nádory mozgu.

Princíp metódy ožarovania

Cieľom rádioterapie je poškodiť DNA nádorových buniek tak, aby sa tieto bunky už nemohli deliť, prípadne aby boli rovno zničené. Protóny, prechádzajúce ľudským tkanivom, spôsobujú ionizáciu molekúl a atómov, čo má za následok aj poškodenie bunkovej DNA. Kým zdravé bunky majú schopnosť tieto poškodenia opraviť, u nádorových buniek tieto sebareparačne vlastnosti chýbajú.

Minimálny vplyv na kvalitu života

Jedným z cieľov protónovej liečby je aj minimalizácia vplyvu liečby na kvalitu života každého pacienta, a to ako v priebehu liečenia, tak aj po jeho ukončení. Pri liečbe rakoviny prostaty, ak je podchytená v ranom štádiu, je vďaka protónovej terapii šanca na vyliečenie 98 – 99%. Znížené na minimum je aj riziko problémov s inkontinenciou či impotenciou. V liečbe karcinómu prsníka je české Protónové centrum svetovou jednotkou. Úspešnosť liečby je tu 90% a vďaka presnému zacieleniu protónového zväzku nehrozia nežiaduce ožiarenia srdca a pľúc. Protónová liečba sa využíva s úspechom aj v prípade nádorových ochorení u detí, u ktorých sa vďaka presnému zacieleniu lúča minimalizuje riziko vzniku rastových porúch a ďalších komplikácií. Významné zníženie rizík, spojených s ožiarením zdravých tkanív, zaznamenáva protónová terapia aj u ďalších nádorových ochorení: pri liečbe rakoviny pľúc, lymfómov, nádorov v oblasti hlavy či krku a mnohých ďalších.