Čo je to vlastne láska?

Láska

Láska hýbe svetom. Kto by nepoznal tie zvláštne pocity, ktoré v ňom vyvoláva jeho milovaný alebo milovaná? Stačí obyčajný pohľad na objekt Vášho záujmu a srdce Vám začne búšiť ako o závod, v tvári sa Vám vytvorí červený rumenec, ste nervózni, v bruchu cítite príjemne šteklenie.

Preto už odjakživa bola hlavným zámerom v krásnej literatúre najmä láska. V posledných rokoch sa však láska stala predmetom komercie a číha na nás z každej strany. Predmet lásky vypĺňa stránky časopisov, novín, z obrazoviek sa na nás usmieva dokonale šťastný párik a vo filmoch to tiež nie je inak. Prečo by to ľudia z filmového priemyslu nevyužili? Veď sami ste sa určite ocitli ako fandíte láske Vašich obľúbených postáv z filmu alebo seriálu, ktoré práve sledujete.

Rovnica lásky
Jedinci horiaci láskou sú však zaplavení škálou biologických procesov a hormónov, ktoré pracujú ako opiáty. Vedeli ste, že na lásku existuje rovnica? Jej chemický zápis je C8H11N.

Biologický proces
Systém neurónov, ktorý sa nazýva limbický systém a skupina neurónov, ktorá sa nazýva nucleus accumben sú oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za pocity uspokojenia, odmenu, a potešenia. Nucleus accumbens je súčasťou bazálnych ganglií koncového mozgu. Jedná sa o párové jadro. Morfologicky a funkčne sa skladá z dvoch rozdielnych oddielov: vnútornej drene a povrchového plášťa.
Komunikujú spolu pomocou neutrotransmiter, čo je nízkomolukárna chemická látka, ktorá prirodzeným spôsobom vzniká v nervovej sústave živočíchoch a slúži k prenášaniu vzruchov. Bunky nervovej sústavy, ktoré sa nazývajú neuróny, sú vybavené špeciálnymi receptormi, ktoré sú citlivé na spomínané chemické látky. Najdôležitejší neurotransmiter pri láske je dopamín. Dopamín je chemickí látka, ktorá spôsobuje vznik dobrých pocitov napr. pri cvičení, ale aj pri užívaní drog. A tu dostávame odpoveď prečo sa zamilovaní ľudia často správajú ako závislí. Súvisí to s túžbou jedinca zažívať príjemné pocity, ktoré sa uvoľňujú, keď sme zamilovaní.

Dr. Helen Fisherová , antopologička na Rutgers university, vykonala štúdium , v ktorej skúmala mozog pomocou magnetickej rezonancie pri dvoch odlišných prípadoch. Keď ukázala ľudom, ktorí boli nedávno zamilovaní, fotky neutrálnych ľudí napr. kolegov, známych, kamarátov, nič sa nestalo. Keď im však boli ukázané fotky ich milovaného partnera, ich limbický systém a nucleus accumbens sa rozžiaril – a to isté sa stane s neurónmi, ktoré sú spojené so závislosťou a radosťou.