Janka, Danka a ich babka: Príbeh opatrovateliek

Babka

Príbehy opatrovateliek Janky, Danky a ich babky zachytávajú problematiku – ako nám  je už z názvu zrejmé – život dvoch žien, ktoré musia za svojou prácou dochádzať do  zahraničia. Životy dvoch opatrovateliek, ktoré sa môžu zdať jednotvárne, no opak je pravdou.

Autorom príbehu je Stanislaw Stratchiack, nový slovenský autor, ktorý začal tvoriť pod týmto pseudonymom. Vzhľadom na to, že Príbehy  opatrovateliek Janky, Danky a ich babky sú jeho  prvou publikáciou a vstupom do sveta spisovateľov, nemáme ňom veľa dostupných
informácií.  Veľmi príjemný a milý príbeh, ktorý zachytáva život nielen slovenských  opatrovateliek ale aj najmä žien s vlastnými víziami a snami, nám autor dávkuje postupne  v podobe krátkych a stručných kapitol. Cez dej odohrávajúci sa prevažne v Tirolských Alpách  sa čitateľ môže postupne dozvedať viac o zákutiach povolania opatrovateliek, no tiež  o pocitoch, životných útrapách a radostiach dvoch vyspelých žien.

Výpovede dvoch opatrovateliek Danky a Janky sú napísané veľmi jednoducho, ľudsky ba až familiárne. Keďže ide o autentický príbeh založený na skutočných udalostiach, publikácií to tým dodáva na vážnosti a emócií, ktorá je umocnená využívaním nárečových slov. Tie pomáhajú k lepšiemu
zachyteniu charakterov hlavných hrdiniek, ktoré sa však občas zlievajú do jednej aj napriek tomu, že autor v knihe využil veľmi príjemný motív opakovania slov, ktoré zvýšili zrozumiteľnosť a pre knihu sa stali charakteristickými.  Výpovede hlavných hrdiniek môžu v niektorých momentoch pôsobiť ako ich  denníkové zápisky.

Ak by sme sa na to však pozerali z tohoto hľadiska, ich výpovede môžu  miestami pôsobiť príliš stroho a neosobne. To však môže byť spôsobené opisovaním veľkého  množstva situácii – hutným obsahom, na tak malom priestore. Dejová linka však plynie veľmi  jasne a chronologicky. Postráda však vonkajšie opisy hlavných a vedľajších postáv, sú viac  zamerané na vnútorný opis a vnímanie autora, čo na druhej strane dáva priestor čitateľovi na  vlastné, kreatívne dotváranie.

Kniha je obohatená o ilustrácie, ktoré príbeh oživujú. Autorsky  sa na nich podieľal samotný spisovateľ, ktorý využil digitálne techniky, ktoré v konečnom dôsledku pôsobia moderne – akoby z fotky vznikla olejomaľba.

Očami hlavných hrdiniek tak môžeme bližšie nahliadnuť do problematiky tohto  povolania a spolu s nimi zažívať veselé či smutné momenty, ktoré toto povolanie prináša.  Autor však túto problematiku podáva nenútene a hravo, nezachádza do hĺbky. Poukazuje skôr na to, ako aj život plný útrap sa nečakane môže zmeniť na čarovnú rozprávku. Ako sa hovorí,  koniec dobrý, všetko dobré. A ak si pripomenieme fakt, že ide o príbeh inšpirovaný
skutočným príbehom – viac takých zázrakov na svete prosím.

Mgr. Olívia Stachová DiS. art.