Materstvo predlžujte život alebo výhody, ktoré pocítia iba mamy

Materstvo

Byť matkou je najkrajšou, ale aj najťažou prácou na svete. Čo dáva materstvo žene? Veľa.

Vo Švédsku skúmali vedci štatistiky matiek narodených na začiatku 20.storočia. Je to veľmi prosté – mamám v dôchodkovom veku totiž pomáhajú ich deti, podporujú ich, kým bezdetné ženy sa môžu oprieť len o štátnu pomoc. Lenže nie je to len v tomto. Zdravotných benefitov je viac.

Materstvo znižuje riziko rakoviny. Niektoré štúdie hľadajú pozitívny vzťah kojenia na imunitu voči rakovine. Napríklad oxfordskí vedci v roku 2015 publikovali názor, že čím viac detí matka odkojila, tým má menšiu šancu na rakovinu prsníka.

Cukrovka je tiež na nižšej úrovni. Jedna americká štúdia tvrdí, že ženy kojace dlhšie ako 6 mesiacov majú až o 47 percent nižšiu šancu, že budú neskôr čeliť diabetesu typu dva. Kratšie kojace ženy majú mať o 23 percent nižšiu šancu na curkovku než tie, ktoré nekojili nikdy. Môže za to komplikovaný vzťah hormónov v tele ženy.

Mamy majú lepšiu pamäť. Série experimentov dokazujú, že mamičky lepšie a rýchlejšie spracúvajú informácie a ich pamäť s deťmi je lepšia. Je to dané evolúciu – matky s potomkami potrebovali vždy rýchlo zhodnotiť prostredie a myslieť na veci za viac osôb než len tú svoju.

Deti celkovo prispievajú k životnému šťastiu. Ani toto nie je žiadne tajomstvo – mladé ženy bez detí často pociťujú zvláštny nepokoj, ktorému sa ľudovo hovorí “biologické hodiny”. Po pôrode – a s náležitým zázemím – získajú pokoj. Výchova detí vo fungujúcej rodine vedie k celkovému pocitu pohody ako všetci dobre vieme. Mladé mamičky môžu pod vplyvom stresu a množstva nových povinností cítiť nespojnosť – avšak ženy v strednom veku (a s viac deťmi) sú podľa vedy jednoducho šťastnejšie ako tie bezdetné.

Dlhší život. Z univerzity v kalinfornskom San Diegu prišla informácia, že ženy, ktoré mali prvé dieťa po 25 rokoch, majú o 11 percent vyššiu šancu, že sa dožijú 90-tky. Nuž, prečo nie?

Zostaňme pri benefitoch materstva. Okrem zdravotného hľadisku je tu aj pracovné. Mamy môžu byť v práci efektívnejšie ako bezdetné ženy (hoci v dnešnej dobe môžu ženy často uprednostňovať kariéru pred rodinou). Matky si však vedia lepšie zorganizovať prácu (k efektívnym postupom ich núti už starostlivosť o deti) a jedna štúdia z roku 2014 tvrdí, že najlepšie organizátorky sú matky s dvomi deťmi.

Mamy sú aj ženy s lepšími návykmi ako ich mladšie ja. Sú zodpovednejšie, majú lepší vkus ako keď boli tínedžerky, ustáli sa im štýl, ich svetonázor ovplyvňuje starosť o budúcnosť potomkov. Podľa rozhovorov z baby centier, matky sa po pôrode začnú stravovať a cvičiť lepšie, menej sa venujú alkoholu a fajčeniu. Zaujímajú sa viac o svoje mentálne zdravie. Hračky rozvíjajú vnemy ich detí a mamy sa hrajú spolu s nimi.

Emocionálne puto rodičovstva je dôležité. Bezdetná žena sa môže cítiť osamelo. S deťmi je jasné, koho ľúbi a kto ľúbi ju. Príprava novej “generácie” robí ženu lepším človekom a čo je dôležité, žena začne oveľa lepšie rozumieť svojej mame, prečo jej napríklad kedysi zakazovala určité veci, čo sama ako dieťa ťažko niesla, ale presne rovnaké zákazy bude udeľovať aj svojim ratolestiam.

Existuje ťažko uchopiteľná vec, ktorá sa nazýva materinský inšinkt, vec, ktorá sa ťažko opisuje aj tým najlepším psychológom, no nikto nepochybuje, že ohromne hýbe našou spoločnosťou. Ženy v rodine zvládajú stres lepšie ako muži, lepšie vedia vycítiť, čo rodina potrebuje, a sú nezriedka obetavejšie. Materstvo nie je nikdy za trest, aj keď niektoré mamy majú ťažký život, môžu za to iné faktory.